JollyJot, een Twitter Wrapper.. en.. To pay or not to pay!

Op 12 oktober 2011 publiceerde ik mijn 2e applicatie in de Android Market. Mijn vriendin is vaak bezig met onder andere Abraham Hicks. Ikzelf ben in 2007 NLP Practitioner geworden. Het idee iets ‘te bestellen’ in het Universum heeft me altijd erg aangesproken. Christenen noemen het bidden, anderen doen een wens bij een vallende ster. Abraham Hicks gebruikt de term “Rockets of Desire“. Het zette mij aan het denken; Wat als je de aandacht van heel veel Internet gebruikers zou kunnen combineren om jouw persoonlijke wens meer ‘gedachtenkracht’ te geven? Sommige filosofieën zeggen : “Wat je aandacht geeft, dat groeit“. Stel nu, dat je niet de enige bent die de aandacht geeft, maar 1.000 anderen ook. Of misschien wel 5.000?

Er is een snelle en simpele manier om je gedachten te delen met een grote groep mensen. Twitter. Het werd mijn doel een Twitter-achtige applicatie te schrijven, gebaseerd op het gedachtegoed van The Secret, Hicks, Anthony Robbins en vele anderen. Vrolijkheid speelt altijd een grote rol in mijn werk en mijn leven. De naam voor de App was dan ook snel gevonden; JollyJot. Ik heb besloten om de app iets meer toe te spitsen op een specifieke vraag. Wat zou jij doen met een miljoen? Toevallig maakte Talpa op dat moment ook een TV serie over dezelfde vraag. Misschien zou dit mensen zelfs naar de app toe bewegen?

Op hoofdlijnen werkt de app als volgt: De gebruiker voert een wens in. De app voegt een klein stukje aan die wens toe (een hashtag met een String). Het zo gemaakte regeltje wordt via de Twitter API onder het account van de eindgebruiker verstuurd. In de app zit ook een mogelijkheid om te lezen wat anderen hebben gewenst. De app toont simpelweg alle tweets die de gecreëerde hashtag bevatten. Na uitgebreid testen, publiceerde ik de app in de market. Het was mijn vaste overtuiging dat echte Secret-lovers toch zeker wel 99 cent wilden neertellen voor deze prachtige app. Afgezien van verzadiging van de markt (de markt is groot!), stond niet veel een PI op basis van deze app in de weg. Niet veel bleek minder waar. Op dit moment (april 2012) hebben 10 mensen de app aangeschaft! Persoonlijk ken ik er 2 van de 10. De inkomsten zijn nog niet op peil, maar ik ben blij en ook best trots met het eerste tientje dat ik verdiend heb aan mijn Android App-schrijverij :).

Van JollyJot heb ik veel geleerd. De interactie met de gebruiker via het aanraakscherm, de manier waarop Android omgaat met variabelen en niet in de laatste plaats de kracht van de Twitter-API. Toch ook tegenvallers. De API blijkt niet altijd alle tweets te kunnen vinden (misschien een retentie-probleem). Het technisch ontwerp van de app bracht ook mogelijkheden tot misbruik met zich mee. Wie de ‘geheime’ hashtag kende, kon immers zonder de app te gebruiken toch berichten in de JollyJot-stream plaatsen. Het grote voordeel van JollyJot is geweest, dat de applicatie zich vrij makkelijk laat ombouwen tot een andere versie. Er zijn maar twee variabelen;

  • Het Artwork (de plaatjes en vormgeving)
  • De Twitter hashtag die wordt toegevoegd aan het bericht

Een mooie kans om een andere versie te maken, die ik gratis zou gaan aanbieden. Het zou mijn eerste kennismaking worden met het tweede grote verdienmodel van apps; in app-advertising!

TIPS

  1. Maak je app rond een idee of toepassing die je interesse heeft.
  2. Probeer een app als betaalde app in de market te zetten. Het geeft je vrij snel een indruk van de bereidwilligheid van anderen om voor het door jou gemaakte werk te betalen.
  3. Integreer Social Media in je App. Zorg dat de naam van je App in alle geplaatste berichten zichtbaar is. Hier is een how-to.
  4. Bedenk hoe je app makkelijk kan worden aangepast, zodat met weinig werk een heel nieuwe versie ontstaat.
  5. Maak in je app veel gebruik van de Log-functionaliteit (Log.d(“String”,”String”);). Het geeft je inzicht in wat je app doet.
  6. Schrijf commentaar in je code. Zo kun je later precies zien wat je bedoeling was met een stuk code.

CODE SNIPPETS

Het toevoegen van de ‘geheime’ hashtag aan het bericht van de eindgebruiker.

private String getTweetMsg() {
return ” would spend $1 million on ” + UserInput.getText().toString() + ” – #JJtx2 @JollyJot”;
}

Voorbeeld van een JSON query voor het ophalen van de tweets. hier ben ik lang mee bezig geweest. Ik heb ook gemerkt dat deze query niet erg betrouwbaar is. Ik heb tot op heden nog niet kunnen ontdekken waarom het soms wel, soms niet werkt. Later, in een ander project (TwitterFeed en Yahoo Piping), vond ik Topsy (http://otter.topsy.com) deze zoekmachine voor Twitter lijkt betere resultaten te geven. Ik zou de code moeten ombouwen om het te testen.. Maar ben te druk bezig met andere, nieuwe projecten. Waarover later meer 😉

public ArrayList<Tweet> getTweets(String searchTerm, int page) {
String searchUrl =
“http://search.twitter.com/search.json?q=@”
+ searchTerm + “&rpp=100&page=” + page;

ArrayList<Tweet> tweets =
new ArrayList<Tweet>();

DefaultHttpClient client = new DefaultHttpClient();
HttpGet get = new HttpGet(searchUrl);

ResponseHandler<String> responseHandler =
new BasicResponseHandler();

String responseBody = null;
try {
responseBody = client.execute(get, responseHandler);
} catch(Exception ex) {
ex.printStackTrace();

}

JSONObject jsonObject = null;
JSONParser parser=new JSONParser();

try {
Object obj = parser.parse(responseBody);
jsonObject=(JSONObject)obj;
}catch(Exception ex){
Log.v(“TEST”,”Exception: ” + ex.getMessage());
}

JSONArray arr = null;

try {
Object j = jsonObject.get(“results”);
arr = (JSONArray)j;
} catch(Exception ex){
Log.v(“TEST”,”Exception: ” + ex.getMessage());
}

for(Object t : arr) {

String b = ((JSONObject)t).get(“text”).toString().substring(0, (((JSONObject)t).get(“text”).toString()).length()-19);

Tweet tweet = new Tweet(
((JSONObject)t).get(“from_user”).toString(),
b,
((JSONObject)t).get(“profile_image_url”).toString()
);
tweets.add(tweet);
}

return tweets;
}

 

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply